dla Pracodawców

Oferujemy Państwu wykonanie badań profilaktycznych dla większości stanowisk w ciągu jednego dnia.

Pragniemy również poinformować, iż możemy Państwu zaoferować dodatkowe usługi m. in. współpracę w identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy, pomoc w ocenie ryzyka zawodowego, udział w komisji bhp. Dodatkowo Państwa pracownicy mogą nieodpłatnie korzystać z programów profilaktycznych prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ukierunkowanych na zapobieganie chorobom zawodowym oraz promujących zdrowie.

Istnieje również możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych w warunkach przyzakładowych Państwa firmy.

Poniżej wzór umowy na wykonywanie opieki profilaktycznej

 

Script logo