Kierowcy

Badania na prawo jazdy

Badania kierowców transportu drogowego - świadectwa kwalifikacji

 

Badania lekarskie mogą wykonać:

  • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
  • osoby przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.
  • osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacji w transporcie drogowym

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać: 

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
  • kserokopie kart wypisowych szpitalnych,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy.

Osoba badana musi być na czczo, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe, tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego. 

Script logo