Medycyna pracy

Badania medycyny pracy są wykonywane na bieżąco, w jeden dzień po wcześniejszej rejestracji.

Podstawą sukcesu są szybko i sprawnie przeprowadzane badania okresowe, pozwalające zaoszczędzić czas Pracowników oraz pieniądze Pracodawców.

 

Badania wstępne - są wykonywane przed rozpoczęciem pracy lub po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe - są wykonywane u pracujących, którym kończy się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. 

Badania sanitarno-epidemiologiczne - podlegają im między innymi osoby pracujące w kontakcie z innymi pracownikami lub klientami. Badania kału w kierunku nosicielstwa bakterii duru brzusznego wymagam wyłącznie dla branży gastronomicznej, opieki społecznej, opieki zdrowotnej - personel pomocniczy, dla pracowników edukacji w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Pracownik otrzymuje od pracodawcy 2 egzemplarze skierowania.

Jeden zachowuje dla siebie, drugi przekazuje lekarzowi.

 

  • skierowanie_na_badania_profilaktyczne.pdf

    W pozycji V "Inne czynniki" uwzględnia się pracę na wysokości do 3 metrów lub powyżej 3 metrów, prowadzenie samochodu służbowego, pracę przy komputerze, pracę zmianową lub nocną, czynniki psychospołeczne jak np. praca pod presją czasu, praca monotonna, praca z narażeniem życia, stanowisko decyzyjne.

Script logo