Rehabilitacja

Specjalista medycyny pracy kieruje chorych na bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w ramach patologii zawodowej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Do tej rehabilitacji kwalifikują się osoby pracujące, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy lub poszkodowani w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy, pod warunkiem przedłożenia protokołu powypadkowego.

Script logo